Arno Walraven

Fietspad fiets
De gemeenten Leudal en Roermond zijn, samen met Provincie Limburg, een haalbaarheidsstudie gestart naar de hoogwaardige fietsroutes Oost-West. Het gaat om een fietsverbinding van het station Roermond richting Leudal (west-route) en richting Roerstreek-Noord (oost-route). De verkenning is afgesloten met de ondertekening van een intentieverklaring door wethouders Arno Walraven (Leudal) en Rens Evers (Roermond). Beide gemeenten...
Open Huis Skilpod Stramproy-1
Woningbouwvereniging Stramproy bouwt 7 tijdelijke woningen voor alleenstaanden en kleine gezinnen. Het college van de gemeente Leudal gaat bekijken of dit project ook mogelijk is in deze gemeente. De woningen zijn door het Vlaamse bedrijf Skilpod geplaatst en zijn bestemd voor jongeren. Eén woning is gereserveerd voor specifieke toewijzing in het kader van huisvesting specifieke...
Wrno Walraven - Leudal-1
Onlangs tekende wethouder Arno Walraven namens de gemeente Leudal de gezamenlijke prestatieafspraken voor de verdere verbetering van de (huur)woningmarkt in de gemeente. De prestatieafspraken gelden voor 2017 en zijn aangegaan tussen de gemeente en de woningcorporaties en huurdersbelangenverengingen die in Leudal actief zijn. Dit zijn: Wonen Zuid, Wonen Limburg, WoonGoed 2-Duizend, Huurdersvereniging Op het Zuiden,...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL