As

Dorne lijn bushalte
Door wegenwerken aan de Hoogstraat in As zal er vanaf dinsdag 9 januari geen verkeer mogelijk zijn richting Dorne. De op- en afstapplaatsen van De Lijn blijven wel in gebruik. Enkel de halte Dorne Zonneheim valt weg tijdens de werken. Het gemeentebestuur geeft aan verrast te zijn. We kregen toevallig te horen dat de werkzaamheden...
fiets verlichting
Deze week starten de voorbereidingswerken ter realisatie van het nieuwe toeristisch fietspad tussen Lanklaar en As. Er zal begonnen worden met het kappen van bomen langs de Hoeveweg, om op die manier de nodige plaats te maken voor de aanleg van het nieuwe fietstracé. Er wordt een iets bredere zone gekapt, een zogenaamde mantel zoom,...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL