asielzoekers

AZC Weert
Het college van burgemeester en wethouders van Weert heeft een verzoek tot verlenging van het AZC aan de Kazernelaan in Weert afgewezen. Het COA had dit verzoek ingediend omdat het huidige contract in september 2020 afloopt en het COA op zoek is naar voldoende bedden om de vluchtelingenstroom op te vangen. Het college laat weten...
AZC kazerne Weert
Deze week werd bekend dat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers met de gemeente Weert in gesprek gaat over de verlening van het contract met het COA voor de vestiging van een asielzoekerscentrum in een deel van de vroegere Van Horne kazerne in Weert. Het momenteel lopende huurcontract gold voor 5 jaar en loopt 2020 af....

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL