Basement Stramproy

De Zaal Stramproy
Door Punt Welzijn wordt een doorstart gemaakt met de begeleiding van jongeren in de kelder bij de Zaal, de zogenaamde Basement. Na gesprekken tussen de Dorpsraad en de jongerenwerkers van Punt Welzijn, bleek dat het imago van The Basement niet altijd even positief was. Om die reden is er een doorstart gemaakt, met nieuwe jongerenwerkers,...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL