Basisschool De Kornuit

KoDor22052019-01
In de Kornuit in Dorne werd tijdens de autoloze verkeersweek extra aandacht geschonken aan veilig verkeer en gezondheid. De wijkagent kwam op bezoek bij de kleuters en zij werkten een hele week rond verkeer. De leerlingen van de lagere school hielden een fietsbel-concert en probeerden elke dag autoluw naar school te komen. Als beloning ontving...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL