begroting

stadhuis gemeentehuis weert
Het college van burgemeester en wethouders van Weert presenteert een sluitende begroting voor 2020. Door tegenvallende ontwikkelingen in het gemeentefonds (het geld wat de gemeente van het Rijk ontvangt) is de gemeente Weert genoodzaakt keuzes te maken om te komen tot een meerjarig sluitende begroting 2020. Er is zeer kritisch gekeken naar alle budgetten en...
Gemeentehuis Roermond
De druk op de gemeentelijke financiën neemt weliswaar toe, maar de begroting van de gemeente Roermond is de komende jaren sluitend. De lastendruk stijgt volgend jaar niet, behoudens inflatiecorrectie. En stapsgewijs worden nieuwe accenten gelegd, in lijn met het Coalitieakkoord en de Toekomstvisie Roermond 2030. Dat staat in de concept begroting 2019, die het college...
stadhuis gemeentehuis weert
Het college van B&W van Weert heeft vandaag de gemeenteraad een begroting 2018 met een positief saldo aangeboden. Dat bedrag is in 2018 € 495.330,-. Ook de meerjarenbegroting 2019-2021 laat een structureel positief beeld zien. De gemeenteraad spreekt zich op woensdag 1 november uit over deze begroting. Dat gebeurt tijdens de raadsvergadering die om 13.00...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL