beken

Waterschap Roer en Overmaas
In de Rode Beek en in de Ur gaat Waterschap Roer en Overmaas komende tijd aan de slag om exotische vijverplanten te verwijderen. Tijdens onderzoek van deze beken zijn enkele plantensoorten gevonden die er niet thuishoren. Deze soorten kunnen gaan woekeren, wat kan leiden tot verstikking van het leven in de beken. Het afvoeren en...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL