Benelux Parlement

Hessels en Tollenaere
Het Benelux Parlement, een parlementair instituut van de Benelux zonder beslissingsbevoegdheid, is zich met de sluiting van de Belgische grens aan het bemoeien. De insteek is dat inwoners van de grensregio uitzicht moeten krijgen om de grens weer regulier over te steken. Hierover heeft het Parlement 8 mei jl. overleg gevoerd. De leden van het...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL