bermen

buttercups-3396741_1920
De gemeente Echt-Susteren start volgende week (week 29) met het maaien van de gemeentelijke bermen die voornamelijk buiten de bebouwde kom liggen. De maaiwerkzaamheden bestaan voornamelijk uit het maaien van uitzichthoeken bij wegkruisingen en het maaien van picknickplaatsen. Tijdens de werkzaamheden houdt het uitvoerende bedrijf (BTL Realisatie) nadrukkelijk rekening met de veiligheid van weggebruikers en...
meadow-1548973_1920
De gemeente Echt-Susteren start volgende week met het maaien van de gemeentelijke bermen, voornamelijk die buiten de bebouwde kom zijn gelegen. De maaiwerkzaamheden bestaan voornamelijk uit het maaien van uitzichthoeken bij wegkruisingen, recreatieve voorzieningen (picknickplaatsen) en van een meterstrook langs de weg zodat het wegmeubilair toegankelijk blijft. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt er...
Bloemen kleuren markt
De gemeente Weert heeft gekozen voor een grotere diversiteit van planten en bloemen in de bermen. Dit heeft onder andere een positief effect op de stand van insecten zoals bijen en vlinders. Daarnaast krijgen de bermen een fleurig en kleurrijk karakter. Om dit te realiseren worden er in de bestaande grasbermen, middengeleiders en gazons stroken...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL