Berra Nur Bakac

Berra Nur
Het Davidsfonds Kinrooi organiseerde onlangs, en dat reeds voor de 31ste keer, een Junior Journalist wedstrijd. Alle leerlingen van het zesde leerjaar van de Kinrooise basisscholen schreven een opstel dat door een onpartijdige jury, samengesteld uit leden van de oudercomités en het Davidsfondsbestuur, beoordeeld werd. Per klas waren er drie winnaars die een prijs in...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL