Bertus Brinkman

stadhuis gemeentehuis weert
Bertus Brinkman stopt 1 september 2019 als algemeen directeur/gemeentesecretaris van de gemeente Weert. Tot 1 januari 2020 is hij nog met andere taken belast, waarna hij definitief afscheid neemt. Het besluit om te stoppen is genomen in goed overleg met het college van B&W. Tot 1 september blijft Bertus nog actief als algemeen directeur/secretaris van...
stadhuis gemeentehuis weert
Het college van burgemeester en wethouders heeft Bertus Brinkman vandaag benoemd in de functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Weert. Brinkman vervulde deze positie sinds 1 maart 2016 als waarnemer. Beide selectiecommissies met een vertegenwoordiging van de ondernemingsraad en van bestuur en management waren unaniem positief over de voordracht: Bertus Brinkman is de juiste...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL