bestrijking

Hamont-1
Om de kwaliteit van het wegennet in Hamont-Achel verder te bevorderen worden op dinsdag 26, woensdag 27 en donderdag 28 juni heel wat herstellings- en bestrijkingswerken uitgevoerd in de stad. De straten die aangedaan worden, werden geselecteerd op basis van de huidige toestand waarin ze zich bevinden, de gebruiksintensiteit en het beschikbare budget. In totaal...
Gemeentehuis Kinrooi
Het behoud van een goede wegeninfrastructuur vergt jaarlijks onderhoud of bestrijkingen en overlagingen van een aantal wegen. Naar goede gewoonte voorziet de gemeente Kinrooi hiervoor jaarlijks een budget. Tijdens de zitting van april keurde de gemeenteraad alvast een lijst met wegen goed die dit jaar in aanmerking komen voor een bestrijking. Schepen van openbare werken...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL