bevolkingstoename

stadhuis gemeentehuis weert
Het inwoneraantal van Weert is in het bijna voltooide jaar 2017 opnieuw fors gegroeid. Waar men enkele jaren geleden, ook voor Weert, nog van een geleidelijke daling van het aantal inwoners uitging, groeit de Van Hornestad al een reeks van jaren op rij fors door. Volgens de maandcijfers van Statline van het CBR telde Weert...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL