bijenhotel

Zonnebloem Bij
Stad Bree lanceerde op maandag 23 mei haar gloednieuwe project ‘Bree Blije Bijenstad’. Met dit project wil Bree, in samenwerking met vele partners, de komende jaren heel wat initiatieven nemen om de bijen te ondersteunen. De gasten van het houtatelier van Open Kans Bree (Covida) namen dit alvast ter harte en timmerden een aantal bijenhotels...
WilRep26052018-01
De derde graad van de juf Greet en juf Katrijn van de Willibrordschool van Reppel is de graadmeter voor aandacht en inpassing van de thema’s natuur en milieu in het lessenpakket. In navolging op het Educatief Natuurbeheer, passend in het jaarthema ‘Groen van doen’, de kunstroute van de school en op vraag van de eigenares...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL