Binnenlandse Zaken

Gemeentehuis Kinrooi
Ten opzichte van het vorig jaar is het inwoneraantal in de gemeente Kinrooi en de Stad Maaseik licht gedaald. Telde Kinrooi vorig jaar op 1 januari 12.270 inwoners, op 1 januari 2018 was dat 12.217, een daling van 53 personen. In de Stad Maaseik werden ten opzichte van het vorig jaar 31 inwoners minder geteld,...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL