blauwalgen

Blauwalg
Na een nieuwe staalname en bevestiging van de potentieel toxische variant blauwalgen, nam de gouverneur van Limburg vandaag een besluit waardoor er nu ook een captatie- en recreatieverbod geldt op het kanaal de Zuid-Willemsvaart. Ook het kanaal Bocholt-Herentals valt onder het verbod. Zowel mensen als dieren die in contact komen met besmet water of ervan...
Blauwalg
Door het warme weer van de afgelopen dagen neemt de kans op bloei van blauwalgen toe, vooral op stilstaand of traag stromend water. Op 23 en 24 juli werden op het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo blauwalgenbloeien waargenomen. Blauwalgen vormen een potentieel risico voor de volksgezondheid en kunnen schadelijk zijn voor mens en...
Heerenlaak
Met ingang van vandaag, 13 augustus, wordt het recreatieverbod voor de gehele plas Heerenlaak opgeheven. Na het nemen van nieuwe stalen is er geen blauwalg meer aangetroffen. Ook het Batven in Kinrooi is weer toegankelijk.

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL