bloeddonatie

1805201711
Op vrijdag 9 maart kan men in de Ontmoetingszaal van ‘Op Sjeure’ in Molenbeersel terecht voor de eerstvolgende bloeddonatie van het Rode Kruis Kinrooi. Van 18.00 tot 20.30 uur is er gelegenheid om bloed te doneren.

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL