bomenbeleid

Fruitbomen St. Raphaelpad
De gemeente Weert kent al jaren een Bomenbeleidsplan. Dit beleidsplan is de basis voor het Bomenbeheerplan waarin het onderhoud en het beheer van het grote, gedeeltelijk óók monumentale, bomenbestand van de stad wordt geregeld. Omdat de inzichten over het beheer van de bomen de laatste jaren sterk veranderen, werkt Weert nu aan een actualisering van...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL