bossen

Sto18012018-02
De storm van afgelopen zondag heeft nogal wat schade aangericht. Hoewel er al veel is opgeruimd, wordt gewaarschuwd om de bossen in de regio te vermijden. Geadviseerd wordt om, indien het niet noodzakelijk is, bossen nu niet te betreden. Omdat er her en der afgevallen takken of omgewaaide bomen liggen zijn paden moeilijker begaanbaar. Daarnaast...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL