bouwkavels

Dilsen-Stokkem vlag
Het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem gaat bouwgronden, eigendom van de stad, verkopen via de stedelijke website. “Het stadsbestuur zet al jaren in op betaalbaar wonen, onder andere door het te koop aanbieden van betaalbare bouwkavels. De procedure was echter een beetje achterhaald. De gemeenteraad heeft daarom in april 2019 beslist om de verkoopprocedure, de voorwaarden en...
Tungelroy
Aan de Baetenhof, een nieuw hofje dat bereikbaar is vanaf de Tungeler Dorpsstraat in Tungelroy, zijn vier bouwkavels te koop en worden 14 projectmatige woningen verkocht. De gemeente verkoopt de bouwkavels. De projectwoningen worden door projectontwikkelaars verkocht. De mogelijkheid tot inschrijving voor de vier kavels staat open vanaf woensdag 2 januari 2019.
Kraan bouw bouwvak
Voor wie graag wil wonen in Hamont-Achel, heeft het stadsbestuur stedelijke bouwkavels in de aanbieding. Er werden voor de verkavelingen in de Berkenstraat, Kolleberg en Rangeerweg reeds verschillende inschrijvingsperiodes georganiseerd waarbij gewerkt werd met het toewijzingsreglement op basis van een puntensysteem. Voor de resterende kavels is de aanvraagprocedure nu versoepeld, wat betekent dat je voortaan...
Heilderveld Dils
De stad Dilsen-Stokkem zet reeds jaren in op betaalbaar wonen. Na een lang archeologisch onderzoek kan nu de verkoop van bouwkavels op Heilderveld starten. Voor het gebied Heilderveld in het centrum van Dilsen, heeft de stad Dilsen-Stokkem een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt. Het betreft een gebied van ruim 3ha. Dit woonuitbreidingsgebied werd in 2006 vrijgegeven.In eerste...
hamont
Hamont-Achel start in juni met de verkoop van de stedelijke bouwkavels aan de Berkenstraat, de Rangeerweg en de Kolleberg. De stad hanteert daarbij het nieuwe toewijzingsreglement, dat niet enkel de algemene toelatingsvoorwaarden versoepelt, maar ook een weloverwogen puntensysteem hanteert. Opmerkelijk is bovendien dat wie een bouwkavel koopt kans maakt om deze via een ballonvaart te...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL