BPN

whatsapp
Momenteel zijn er in Dilsen-Stokkem 21 buurtpreventienetwerken actief die bekend zijn bij de stad. Deze maken allemaal gebruik van Whatsapp. De belangrijkste doelstellingen van deze buurtgroepen zijn preventie, het signaleren van verdachte situaties en het vergroten van de sociale controle, de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel. Door gebruik te maken van Whatsapp, toch een app waar...
whatsapp
De stad Maaseik gaat over tot een herschikking van de WhatsApp buurtpreventiegroepen in de deelgemeente Maaseik. Als indeling gebruikt men de wijken van de carnavalsverenigingen. Voor de binnenstad en de daaraan gekoppelde groep Eyckerstede zorgde dat voor ongemakken. Daarom zal de groep worden opgeheven en vervangen door een verruimde groep. Dit zal morgen, zaterdag 9...
Jagersborg - Gremelsloweg Maaseik-5
Industrieterrein Jagersborg in Maaseik heeft een eigen What’s App Buurtpreventienetwerk opgericht. Het gebruik van WhatsApp-buurtpreventiegroepen worden steeds populairder. Dat deze hun nut bewezen hebben blijkt uit diverse voorbeelden, vandaar dat men op het Maaseiker industrieterrein dit opgericht heeft. Het beheer van Jagersborg is uitbesteed aan Quares die verspreid over Vlaanderen vele industrieterreinen beheert. Toch is...
politie-lanaken-maasmechelen
Het aantal inbraken in de Politiezone Maasmechelen-Lanaken is aan het dalen. Dit werd bekend gemaakt tijdens de Zonale Veiligheidsraad, afgelopen week. De criminaliteitscijfers tonen aan dat er voor het eerst in jaren minder inbraken gemeld worden binnen de Politiezone Lanaken-Maasmechelen. Het aantal inbraken in woningen en bedrijven daalde met 52 feiten in 2018 (cijfers tot...
Jagersborg-002
Sinds kort is er een What’s App Buurtpreventienetwerk opgericht op Industrieterrein Jagersborg in Maaseik. Het gebruik van WhatsApp-buurtpreventiegroepen worden steeds populairder. Dat deze hun nut bewezen hebben blijkt uit diverse voorbeelden, vandaar dat men op het Maaseiker industrieterrein dit opgericht heeft. Het beheer van Jagersborg is uitbesteed aan Quares die verspreid over Vlaanderen vele industrieterreinen...
13021706
Als we de klok in het laatste weekend van oktober omzetten naar wintertijd, breekt vaak ook een periode van méér inbraken aan. De gemeente Kinrooi nodigt haar inwoners uit op een informatieavond rond het veiliger maken van buurten. Deze info avond zal dinsdag 23 oktober om 20.00 uur plaatsvinden in GC De Stegel in Molenbeersel....
whatsapp
De Stad Bree telt momenteel elf What’s App BuurtPreventieNetwerken. Deze zorgen ervoor dat onveilige situaties snel doorgegeven kunnen worden. Dinsdag 23 januari vond een informatiebijeenkomst plaats die druk bezocht werd. Het Stadsbestuur plaatste hier een oproep om coördinatoren te krijgen voor haar netwerken. Sommige mensen vielen door een praktijksituatie in deze rol. “Door een verdachte...
whatsapp
In mei 2016 werd het project WhatsApp buurtpreventienetwerken (BPN) in Bree opgestart. Politie en stadsdiensten doen beroep op vrijwillige coördinatoren die hun buren mobiliseren. Het stadsbestuur wil graag dit netwerk uitbreiden om het volledige grondgebied dekkend te krijgen. De bedoeling is dat de WhatsApp-groep een ‘slapend’ netwerk is dat enkel bij verdachte of alarmerende situaties...
13021706
Alle deelnemers van de Buurpreventienetwerken in de gemeente Kinrooi, hebben van het gemeentebestuur een bedankbrief gekregen voor hun deelname aan het netwerk. Bij de bedankbrief zat een kleine stickerversie van het gekende straatbord dat overal in de gemeente Kinrooi zichtbaar is. “De gemeente Kinrooi is de eerste gemeente in de regio die een volledig dekkend Whats...
WhatsApp BPN Bree oktober 2017
Momenteel zijn er in Bree 10 WhatsApp-buurtpreventienetwerken (BPN) actief in het centrum en de verschillende deelkernen. Deze vrijwillige netwerken hebben reeds hun nut bewezen als extra middel ter preventie van onder andere inbraken. Met één melding via WhatsApp wordt meteen de hele buurt gealarmeerd bij verdachte situaties. Mits ondertekening van een eenvoudig afsprakencharter kan je...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL