BSO ’t Speel-nestje

Speelnestje-0309201701
Personen die binnenkort nood aan buitenschoolse kinderopvang hebben in de gemeente Kinrooi kunnen naar een intake-avond in ’t Speel-nestje komen. Alle data voor intake-avonden in 2019 zijn inmiddels bekend. Tijdens zo’n avond maakt men kennis met de verantwoordelijken van de kinderopvang. Ook krijgen aanwezigen een rondleiding in het gebouw en uitleg over het huishoudelijk reglement...
kids-1869823_1920
Er zijn ontzettend veel theorieën over hoe je een kind wel of niet moet opvoeden. Tijdens een infoavond op 16 mei in De Stegel in Molenbeersel zal er vooral gefocust worden op de dingen die wél goed lopen! Hoe kan je op een warme, positieve manier voor je kind supporteren? Je komt het allemaal te...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL