Burgerzaken

De Zaal Stramproy
De besparing van 8.000 euro die het afschaffen van het loket Burgerzaken in Stramproy zou opleveren voor de gemeente Weert is geschrapt, dit tot grote vreugde van de Dorpsraad Stramproy. “Enige weken geleden heeft de gemeenteraad van Weert een motie van het CDA unaniem aangenomen, waarin het college van B&W wordt opgedragen om het loket...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL