Ceciliakoor Bree

choir-408422_1920
Het Ceciliakoor van Bree heeft onlangs haar jaarlijkse Ceciliafeest gevierd. De festiviteiten werden ingezet met een plechtige heilige mis in de kerk van de Vostert. Na het aperitief bedankte voorzitter Hugo dirigente Anne-Marie Vliegen en begeleider Hubert Smeets voor hun inzet en geduld. Deken Jaak Janssen mocht de jubilerende koorleden decoreren en ieder van hen...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL