centrum Elen

Centrum Elen met GRUP
Het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem heeft het nieuwe GRUP voor het centrum van Elen definitief goedgekeurd. Gevolg hiervan is dat dit voor verenigingen in de kern een garantie voor toekomstig gebruik is. Het GRUP versoepelt de voorwaarden voor alle percelen gelegen in het centrum van Elen, binnen de contouren van het GRUP. Voor Kapelhof wordt voorzien...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL