centrumplein

Dilsen-Stokkem vlag
Het college van burgemeester en schepenen van de stad Dilsen-Stokkem heeft in zitting van 27 september 2019, de proces- en startnota van het GRUP Centrumplein Rotem goedgekeurd. Met dit GRUP wenst het college de ontwikkelingsmogelijkheden in het woonuitbreidingsgebied te Rotem vast te leggen en ter compensatie een binnengebied in Elen te schrappen. Het college van...
Dilsen-Stokkem vlag
De werken aan het centrumplein in Dilsen raken stilaan in finale fase. De luifel kan in de loop van deze week uitgekist worden. Ook het dak van de luifel wordt verder afgewerkt en er worden nog balken geplaatst die zorgen voor tegengewicht. Half oktober werd inmiddels het straatmeubilair geplaatst, waaronder de definitieve paaltjes, de zitbanken...
CeDil06052018-01
De werken aan het centrumplein van Dilsen zitten goed op schema. De grond- en funderingswerken van het plein zijn zo goed als rond. Momenteel is men volop bezig met de opbraak- en grondwerken langs het stadhuis. De betonverharding van het plein zal doorgetrokken worden tot aan de ingang van het stadhuis. De voorzijde van het...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL