Chantal Dreessen

1311201811 Kruisherenkerk Maaseik
Maaseik is bekend als een stad met een rijke geschiedenis en de historische gebouwen hebben al jaar en dag een grote toeristische aantrekkingskracht. Het verleden lijkt vaak een vastliggend iets, zeker als het over architectuur gaat. De werkgroep Documentatie Maaseik brengt komende week een boek uit dat terug gaat naar 1740. Dit boek, dat het...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL