cultureel erfgoed

MIBR0207201707
Het Breese volksverhaal ‘Michiel en de Draak’ is op de Grauwe Torenwal te horen èn te beleven. Zondag 2 juli werd het speelpleintje dat het thema van het verhaal draagt, officieel geopend. “Het is een heus volksverhaal van Bree dat al vele decennia meegaat. We willen ons erfgoed, waaronder ook onze volksverhalen, terug in een...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL