Dalerweg

WhGOph05062018-05
Op 7 augustus zal aannemer Willemen Infra Nv beginnen met de herinrichting van het Maasplassengebied in opdracht van Marec. De werken starten in de Dalerweg op het gedeelte tussen de Steenberg/Vroenhof en de straat Geistingen alsook in de Vroenhof. Tijdens de werken is er zware hinder. Gelieve de signalisatie en omleidingen ter plaatse te volgen.

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL