Echt-Susteren Archives - Grensland Actueel

Gemeenten in hoger beroep

Zeven Midden-Limburgse gemeenten hebben een meningsverschil met Bureau Jeugdzorg (BJZ) over de subsidievaststelling van jeugdhulpmiddelen over het jaar 2016. De rechtbank in Roermond heeft uitspraak gedaan in de beroepsprocedure tegen de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Roermond, Maasgouw en Weert en BJZ in het gelijk gesteld. De rechtbank is van oordeel dat BJZ erop mocht vertrouwen dat … Continued

Continuering euregionale samenwerking Maaseik, Echt-Susteren en Wegberg

In 1971 gingen drie plaatsen, Wegberg in Duitsland, Echt-Susteren in Nederland en het Belgische Maaseik een stedenband aan. Anno 2019 wil men deze band opnieuw aanhalen met het oog op het komende jubileum. De burgemeesters van de steden, Johan Tollenaere van Maaseik, Jos Hessels van Echt-Susteren en Michael Stock van Wegberg kwamen dinsdag 24 september … Continued

Mantelzorgcompliment in Echt-Susteren aanvragen

Sinds 2015 hebben gemeenten de taak om een waardering voor mantelzorgers te regelen. Mantelzorgers van inwoners van de gemeente Echt-Susteren kunnen daarom het zogenaamde mantelzorgcompliment aanvragen. Het mantelzorgcompliment is een blijk van waardering voor mantelzorgers. Mantelzorgers van 21 jaar en ouder die aan de gestelde voorwaarden voldoen krijgen van de gemeente Echt-Susteren per jaar € … Continued

Afvalinzameling in gemeente Echt-Susteren gaat veranderen

De gemeenteraad van Echt-Susteren kiest vanaf 2020 voor een modernere en duurzamere afvalinzameling. In stappen wil de gemeente de hoeveelheid restafval terugdringen tot 30 kilogram (per inwoner per jaar) in 2025. Nu is dat nog 210 kilo. De communicatiecampagne die in het najaar van 2019 van start gaat, brengt u op de hoogte van deze … Continued

Gemeente Echt-Susteren stopt samenwerking rondom gemeentegids

De laatste jaren bereikten het gemeentebestuur van Echt-Susteren steeds meer klachten over de kwaliteit van de informatie in de gemeentegids. Deze gids werd door een extern bureau samengesteld en betaald. Dit bureau was ook verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud. De gemeente heeft nu besloten te stoppen met de samenwerking rondom deze uitgave. De … Continued

Herdenkingspaneel Eerste Wereldoorlog onthuld

Op de grens tussen Echt-Susteren en Selfkant is vrijdag 1 februari een herdenkingsmonument voor de Eerste Wereldoorlog onthuld. Dit is het sluitstuk voor wat betreft de activiteiten en herdenkingen van het einde van de Eerste Wereldoorlog, die in een gezamenlijke activiteit van de gemeente Echt-Susteren, de Stad Maaseik en de gemeente Selfkant werden georganiseerd. De … Continued

Eerste bouwhandeling Op de Baant Sint Joost

Na enkele jaren van voorbereiding is BurgtBouw gestart met de bouw van acht levensloopbestendige woningen op de locatie Op de Baant in Sint Joost. Wethouder Hub Meuwissen en de heer van der Burgt (directeur van BurgtBouw) hebben in het bijzijn van de kopers van het project en omwonenden het eerste gat gegraven bij Op de … Continued

Maaseik herdenkt einde Eerste Wereldoorlog

In Maaseik wordt, in samenwerking met de gemeenten Echt-Susteren en Selfkant, dit weekeinde het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Rondom het thema ‘Van ontwapening naar ontwapenend’ worden er diverse activiteiten georganiseerd. Vanmiddag wordt de terugtrekking van de Duitse troepen over de Pater Sangersbrug, via Echt-Susteren nagedaan. Daarnaast zijn er nog diverse andere activiteiten. Om … Continued

Fietsroute verbindt Maaseik met Echt-Susteren en Selfkant

Een fietsroute die drie landen met elkaar verbindt in de Euregio. Deze komt er naar aanleiding van de gebeurtenissen exact 100 jaar geleden tijdens het einde van de Eerste Wereldoorlog. De gemeenten Maaseik, Echt-Susteren en Selfkant organiseren in het weekend van zaterdag 17 en zondag 18 november diverse activiteiten rondom het einde van de Eerste … Continued