gemeente Echt-Susteren Archives - Grensland Actueel

Liberty Tour Echt-Susteren

In het weekend van vrijdag 17 tot en met zondag 19 januari 2020 wordt er in de gemeente Echt-Susteren op feestelijke wijze met tal van activiteiten aandacht geschonken aan de bevrijding van de gemeente,75 jaar geleden. Op zondag 19 januari 2020 staat tijdens de middaguren een indrukwekkende Liberty Tour op het programma met deelname van … Continued

Tweetal woningen aan Chatelainplein in Echt gesloten na overtreding Opiumwet

Burgemeester Jos Hessels van Echt-Susteren heeft twee woningen aan het Chatelainplein in Echt voor drie en zes maanden gesloten vanwege overtredingen van de Opiumwet. In de ene woning is op 25 september 2019 een in werking zijnde hennepplantage aangetroffen. Deze bestond in totaal uit 1148 planten. De andere naastgelegen woning vormt een functionele eenheid met … Continued

Koninklijke onderscheiding voor Ger Boonen

Op zaterdag 16 november 2019 reikte burgemeester Jos Hessels van Echt-Susteren bij de opening van het nieuwe multifunctionele centrum MFC Peij een Koninklijke onderscheiding uit aan Ger Boonen. De heer Boonen werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Boonen is sinds 1965 lid van fanfare St. Joseph te Peij. Als … Continued

Onderzoek naar winkelgedrag Echt-Susteren

De gemeente Echt-Susteren en de provincie willen met een enquête het koopgedrag van inwoners van Echt-Susteren in kaart brengen. Daarom worden steekproefsgewijs enquêtes in de gemeente verspreid. Wethouder Geert Frische juicht dit initiatief toe: “Dit brengt het winkelaanbod en het bestedingsgedrag van de inwoners van onze gemeente goed in kaart en dit helpt mee om … Continued

Echt-Susteren zet camera's in tegen afvaldumping

  De gemeente Echt-Susteren gaat de strijd aan tegen afvaldumpingen bij de ondergrondse containers. Ondanks de extra controles door de BOA’s blijft men afval dumpen bij deze ondergrondse containerparken. Vanaf 22 oktober worden, bij wijze van proef, twee flexibel inzetbare camera’s geplaatst. De camera’s worden in eerste instantie bij de ondergrondse containers op de Nieuwe … Continued

Minister Ollongren bezocht de berging in Echt-Susteren

Met de berging van de RAF bommenwerper Short Stirling W7630 uit de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Echt-Susteren is het Nationaal programma berging vliegtuigwrakken gestart. De komende jaren ondersteunt het ministerie van Binnenlandse Zaken gemeenten bij de bergingen van vliegtuigwrakken. Minister Ollongren bezocht deze week de berging in Echt-Susteren. De bommenwerper Short Stirling W7630 is … Continued

Klimaatbestendige inrichting plan Gelrehof

Ook de gemeente Echt-Susteren heeft in toenemende mate te maken met klimaatverandering. Door de vele verhardingen en toenemende (piek)buien treed wateroverlast sneller op. Dit probleem speelt de afgelopen jaren ook vaker bij Gelrehof, nabij de Grote Tiend in Echt. Daarom wordt het aanwezige groengebied hier aangepast zodat hemelwater wordt opgevangen en kan infiltreren in de … Continued

Zonneweide in Susteren voor Waterschapsbedrijf Limburg

Het afvalwater van Limburg wordt nu, met de realisatie van 4.400 zonnepanelen in Susteren, nog duurzamer gezuiverd door Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). De zonneweide in Susteren (nabij de rioolwaterzui-veringsinstallatie) is officieel in werking. Maar liefst 4.400 zonnepalen wekken in totaal ca. 1,5 miljoen kWh duurzame energie op. Hiermee vermijdt WBL een CO2-uitstoot van 1.000 ton per … Continued

Verkeersexamen in Echt-Susteren

Binnenkort zijn er weer verkeersexamens. Basisschoolleerlingen van groep zeven en/ of acht gaan dan weer de weg op voor het afleggen van het fietspraktijk onderdeel. De examens bestaan uit een theorie- en een praktijk deel. Voor het praktijkdeel gaan de leerlingen met een fiets een route in de schoolomgeving afleggen. In Echt zijn de fietspraktijkexamens … Continued

Bouw Regionaal Training Centrum judoka's gestart

De gemeente Echt-Susteren, Provincie Limburg en judoclub Hercules hebben de afgelopen periode nauw samengewerkt om te komen tot een nieuw Regionaal Training Centrum (RTC) in Leisurepark In de Bandert. Deze week verrichtte wethouder Geert Frische samen met gedeputeerde Ger Koopmans de eerste officiële bouwhandeling van het nieuwe bouwwerk. Een Regionaal Training Centrum (RTC) biedt talentvolle … Continued