Gemeente Nederweert Archives - Grensland Actueel

Pinnenhof en café-zaal Centraal onderzoeken samenwerking

Gemeenschapshuis de Pinnenhof en café-zaal Centraal in het centrum van Nederweert zijn twee gewaardeerde en goed functionerende zaken. Ze huisvesten van oudsher diverse verenigingen en maatschappelijke organisaties. In tijden dat het goed gaat is het verstandig om over de toekomst na te denken. Om te onderzoeken om in de toekomst samen te werken en elkaars … Continued

Onderzoek naar de biodiversiteit in de bermen

Studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch onderzoeken voor hun afstudeerproject wegbermen in de gemeenten Weert en Nederweert. Met hun onderzoek gaan zij de komende maanden verschillende bermen in het buitengebied in kaart brengen op de aanwezigheid van soorten planten en insecten. Met deze informatie gaan zij beide gemeenten adviseren in het ecologisch bermbeheer. … Continued

Bouwwerkzaamheden parkwoningen de Heerlijckheid van start

De wereld is in de ban van het Coronavirus. In verschillende beroepstakken gaat het werk door. Ook in de bouw. Deze week startte de bouw van woningen langs het Kanaalpark de Heerlijckheid in Nederweert. Regiodirecteur Michiel Werkhoven van Janssen de Jong Projectontwikkeling en wethouder Peter Koolen van de gemeente Nederweert waren samen, op gepaste afstand … Continued

Duidelijk kader huisvesting internationale werknemers in Nederweert

Nederweert-vlag.jpg De behoefte aan internationale werknemers in sectoren als de landbouw, de industrie en de logistiek neemt toe. Dat vraagt om een actualisatie van het huisvestingsbeleid uit 2010. “We zien het als onze taak en verantwoordelijkheid om te zorgen voor kwalitatief goede huisvestingsmogelijkheden voor deze doelgroep”, vertelt wethouder Koolen. “En we zorgen voor huisvestingsvormen die … Continued

Bouw 24 appartementen centrum Nederweert stap dichterbij

Wethouder Peter Koolen (o.a. Volkshuisvesting) van Nederweert en directeur-bestuurder Corry Keulen van Woningvereniging Nederweert hebben maandag 10 februari een realisatieovereenkomst ondertekend. Daarmee start de bestemmingsplanprocedure voor de bouw van 24 compacte appartementen in de kern Nederweert. Woningvereniging Nederweert heeft al langer bouwplannen voor 24 appartementen aan de Harrie Carisstraat in Nederweert. De afgelopen tijd is … Continued

Weert, Nederweert en Cranendonck lanceren vernieuwde aanpak inburgering

Gemeenten Nederweert, Weert en Cranendonck zijn officieel van start met de pilot ‘Duale trajecten’. De gemeenten zijn uit tientallen aanmeldingen geselecteerd om deel te nemen aan het pilotprogramma ‘Veranderopgave Inburgering (VOI)’ dat zorg draagt voor de overgang naar een nieuw inburgeringsstelsel. Ongeveer 45 nieuwkomers uit de gemeenten Nederweert, Weert en Cranendonck zijn geselecteerd voor de … Continued

Cranendonck, Nederweert en Weert stellen subsidie beschikbaar voor initiatieven sociaal domein

Iedereen telt mee, doet mee en draagt bij naar eigen kracht. Dat is binnen het sociaal domein een grote gezamenlijke ambitie voor 2022 voor de gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert en hun partners. Om deze ambitie waar te maken ondersteunen zij initiatiefnemers van vernieuwende activiteiten met subsidie vanuit de ‘Experimenteerregeling Samen aan de Slag! 2020 … Continued

Nederweert gaat samen met inwoners nieuw afvalbeleid opstellen

In 2020 wordt door het gemeentebestuur van Nederweert bepaalt hoe men het afval in Nederweert in de toekomst in gaat zamelen. Welke manier van inzamelen past bij Nederweert? Dat wil het gemeentebestuur samen met de inwoners onderzoeken. “Er wordt op veel verschillende manieren afval ingezameld in Nederland. Gemeenten zijn dan ook vrij in hun keuze. … Continued

Gratis zakjes bloembollenmengsel voor inwoners Nederweert

Inwoners van de gemeente Nederweert kunnen gratis een zakje met een bloembollen- en kruidenmengsel afhalen tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. De actie is bedoeld ter bevordering van de biodiversiteit. In totaal zijn 500 zakjes beschikbaar en er geldt op=op. Op donderdag 14 november reikte wethouder Frank Voss de eerste zakjes uit aan Frank … Continued

Met een ontbijtje naar de burgemeester van Nederweert

Voor 55 kinderen van OBS De Klimop uit Nederweert begon deze vrijdagochtend een beetje anders dan normaal. Thuis een boterham eten was er niet bij. Ze gingen namelijk samen met burgemeester Op de Laak van de gemeente Nederweert ontbijten in het gemeentehuis. Met dit gezamenlijk Burgemeestersontbijt gaven ze het goede voorbeeld in de Week van … Continued