IJzeren Man Archives - Grensland Actueel

Werkzaamheden in het IJzeren Mangebied

De gemeente Weert gaat in het najaar werkzaamheden uitvoeren in het gebied van De IJzeren Man. Er worden nieuwe bomen geplant, er wordt onderhoud uitgevoerd bij het Eendenven en het Zwanenven en er vindt een begrazing van schapen plaats. Met deze werkzaamheden zorgt de gemeente ervoor dat het gebied op een duurzame manier in stand … Continued

Bomen in IJzeren Man met goede redenen gekapt

Na het kappen van bomen in het IJzeren Mangebied door de Bosgroep Zuid-Nederland in januari en februari ontstond commotie. Er werd hierover o.a. ingesproken tijdens de raadsvergadering. Aan ca. 45 Weertenaren heeft de Bosgroep tijdens twee excursies onlangs uitleg gegeven over waarom bepaalde bomen zijn gekapt en hoe die kap is uitgevoerd. Ook werd aangegeven … Continued

Meer ruimte voor Milieucentrum De IJzeren Man

De gemeente Weert trekt € 25.000,– uit voor een onderzoek naar de noodzaak en mogelijkheden om enkele knelpunten in de exploitatie van Natuur en Milieu-centrum De IJzeren Man en bij Stichting Natuur en Milieueducatie op te lossen. De stichting Natuur- en Milieueducatie kampt, ondanks een jaarlijks door de gemeente Weert toegekende subsidie, structureel met tekorten … Continued

Boomonderhoud in bos- en natuurgebied De IJzeren Man

De omgevallen bomen in bos- en natuurgebied De IJzeren Man in Weert herinneren nog dagelijks aan de storm van januari 2018. Naast deze zichtbare schade, is er schade die niet direct te zien is, die forse gevolgen kan hebben. Denk bijvoorbeeld aan losse takken of omgewaaide bomen die nog deels steunen op andere bomen. In … Continued

Palingsterfte IJzeren Man verleden tijd

Palingsterfte veroorzaakt door het pompgemaal bij de IJzeren Man in Weert moet aan het einde van deze week tot het verleden behoren. In opdracht van het Waterschap Limburg wordt momenteel een visvriendelijke pomp gemonteerd in het gemaal. Daarnaast past een aannemer de in- en uitstroom van het gemaal aan. Vanaf eind 2012 maakt een in … Continued

250 schapen ‘maaien’ gras in het stedelijk gebied in Weert

De gemeente Weert maakt in het stedelijk gebied vaak gebruik van maaimachines voor onderhoud aan bermen en grasgebieden. In bos- en natuurgebied De IJzeren Man worden de bermen langs wandelpaden en de heideterreinen al sinds 2005 door schapen begraasd. Vanaf half oktober worden deze 250 schapen bij wijze van proef ook ingezet om percelen en … Continued

Zwembad De IJzeren Man tijdelijk dicht

Het college van B&W van Weert heeft besloten het zwembad De IJzeren Man uit voorzorg tijdelijk te sluiten. Hoe lang die sluiting gaat duren, is nog niet duidelijk. De sluiting is nodig omdat de veiligheid van bezoekers en personeel mogelijk in gevaar zou kunnen zijn. De metalen ophang-/draagconstructies en bevestigingsmiddelen, zoals bouten, in overdekte zwembaden … Continued

Wethouder Gabriëls opent hoofdtoegangspoort IJzeren Man in Kempen-Broek

Wethouder Geert Gabriëls heeft vandaag de nieuwe hoofdtoegangspoort van grenspark Kempen-Broek geopend. Hij deed dat door onthulling van de nieuw geplaatste bakens bij de IJzeren Man in de huisstijl van het Kempen-Broek. De hoofdtoegangspoort is niet echt een poort. Het gaat meer om de belangrijkste gebiedsontsluiting voor het Nederlandse gedeelte van grenspark Kempen-Broek: het IJzeren … Continued