Jaak Janssen

Vrijthof Bree kerk
Jaak Janssen, vicaris-generaal van het bisdom Hasselt, wordt de nieuwe deken van Bree. Het dekenaat Bree omvat de parochiefederaties Bocholt, Bree en Meeuwen-Gruitrode. Janssen volgt Bart Coenegrachts op. Coenegrachts wordt bisschoppelijk vicaris voor de vorming en adjunct-vicaris van het parochievicariaat.

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL