JAN

Gemeentehuis Nederweert
JAN, Nederweert Anders en D66 hebben zaterdagmiddag in een openbare bijeenkomst het eerste concept van het coalitieakkoord besproken. Tijdens deze bijeenkomst werd snel duidelijk dat partijen het voorliggende akkoord ondersteunen. Op basis van de input van aanwezige bezoekers is het akkoord op enkele punten verdiept en aangescherpt. Momenteel wordt de financiële haalbaarheid van de ambities...
Nederweert gemeentehuis kerk
Op vrijdag 11 mei jl vonden de eerste coalitieonderhandelingen in Nederweert plaats van JAN, Nederweert Anders en D66. Deze politieke partijen willen een programma op hoofdlijnen samenstellen zodat er in de uitwerking voldoende ruimte is voor samenwerking en co-creatie met inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en andere politieke partijen in de gemeenteraad. Gesproken is over het...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL