Johan Van Overtveldt

Grenspaal
De dubbele belasting op de pensioenen van grensarbeiders in Nederland verdwijnt. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt sloot daarover een akkoord met de Nederlandse staatssecretaris van Financiën Menno Snel. Hij kon zijn Snel ervan overtuigen de Nederlandse heffing in te trekken. Minister Van Overtveldt is tevreden: “Het kan niet zijn dat de pensioenen van grensarbeiders...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL