Jos Loete

Echt
Dinsdag 6 maart om 20.00 uur houdt Heemkundekring Echter Landj haar 36e jaarvergadering in Buurthuis St. Joris in Echt. Naast de opening en mededelingen staan onder andere op de agenda het jaarverslag 2017, het financieel verslag 2017 en begroting 2018, kascontrole en de verkiezing van nieuwe bestuursleden. Het bestuur is verheugd tijdens de ledenvergadering twee...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL