kaart

Kinrooi
Tot voor kort waren cijfers op een lager dan gemeentelijk niveau in het online platform ‘Limburg in cijfers’ alleen beschikbaar voor statistische sectoren. Met de steekkaart buurtgerichte zorg komt daar verandering in. In deze steekkaart zijn de cijfers beschikbaar op wijkniveau. Voor de steekkaart buurtgerichte zorg werden in overleg met negen gemeenten statistische sectoren geaggregeerd...
N280
Eind deze maand wordt gestart met het inmeten van een digitaal model van de terreinsituatie. Dat dient als basis voor het ontwerp van het te verbeteren wegvak van de N280 tussen de A2 en het Lateraalkanaal bij Roermond. Hiervoor wordt een klein vliegtuigje ingezet dat vanaf een hoogte van ongeveer 400 meter het tracé in...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL