Kurt Plessers

Meeuwen Oudsbergen gemeentehuis 1
De samenstelling van het college van burgemeester en schepenen in Oudsbergen is bekend gemaakt. Vanaf 1 januari 2019 zal het Schepencollege bestaan uit Lode Ceyssens als burgemeester. Benny Spreeuwers wordt eerste schepen. Na hem komen Ilse Wervers (Opglabbeek), Marco Goossens (Meeuwen-Gruitrode), Hanne Schrooten (Meeuwen-Gruitrode) en Kurt Plessers (Meeuwen-Gruitrode). De zesde schepen wordt Jos Seutens (Opglabbeek)....
Muziek instrumenten drum
Vijf muziekverenigingen en alle scholen uit de gemeente Meeuwen-Gruitrode krijgen extra ondersteuning voor projecten die kinderen vertrouwd maken met muziek, dankzij middelen van de voormalige muziekschool Musica Verba vzw. Lydie Jacobs, voormalig bestuurster Musica Verba: “De gemeente kreeg bij de ontbinding van de vzw Musica Verba de resterende middelen toevertrouwd, met de bedoeling deze te...
sports-hall-1948912_1920
Donderdag 5 oktober werd de nieuwe sportvloer in Sportzaal 2 van het sportcentrum in Meeuwen-Gruitrode gebruik genomen. De ondervloer was door de tijd vergruisd, waardoor er verzakkingen optraden en het veiligheidsgevoel van de sporter in gedrang kwam. Kurt Plessers, schepen van sport: “Begin juni 2017 startten we met het uitbreken van de oude vloer. Het...
Lode Ceyssens
Burgervader Lode Ceyssens van Meeuwen-Gruitrode heeft zijn werkzaamheden na een kort ziekbed weer opgepakt. Vanwege een operatie kon Ceyssens enkele weken niet werken. De werkzaamheden van de burgemeester werden tijdelijk waargenomen door Eerste schepen Kurt Plessers.
team-386673_1920
Dienstencentrum Ter Engelen uit Maaseik en de gemeente Meeuwen-Gruitrode verlengen de werking van ‘De Krekel’ met twee jaar. “De gemeente Meeuwen-Gruitrode stelt de buitenschoolse opvang in ‘De Paggader’ in Meeuwen ter beschikking voor de opvangactiviteiten. Burgemeester Lode Ceyssens: “Het is een super project dat we graag continueren.” ‘De Krekel’ kan gebruik maken van de busjes...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL