Leudal Archives - Grensland Actueel

Gemeenten in hoger beroep

Zeven Midden-Limburgse gemeenten hebben een meningsverschil met Bureau Jeugdzorg (BJZ) over de subsidievaststelling van jeugdhulpmiddelen over het jaar 2016. De rechtbank in Roermond heeft uitspraak gedaan in de beroepsprocedure tegen de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Roermond, Maasgouw en Weert en BJZ in het gelijk gesteld. De rechtbank is van oordeel dat BJZ erop mocht vertrouwen dat … Continued

Désirée Schmalschläger voorgedragen als nieuwe burgemeester van Leudal

De gemeenteraad van Leudal heeft dinsdagavond 18 juni besloten om mevrouw D.H. (Désirée) Schmalschläger uit Schimmert op de eerste plaats van de aanbeveling te zetten voor benoeming als nieuwe burgemeester van de gemeente Leudal. De gemeenteraad hoopt dat de Kroon (de Koning + de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) die benoeming kan laten ingaan … Continued

Op weg naar een betere en snellere fietsverbinding tussen Leudal en Roermond

De gemeenten Leudal en Roermond zijn, samen met Provincie Limburg, een haalbaarheidsstudie gestart naar de hoogwaardige fietsroutes Oost-West. Het gaat om een fietsverbinding van het station Roermond richting Leudal (west-route) en richting Roerstreek-Noord (oost-route). De verkenning is afgesloten met de ondertekening van een intentieverklaring door wethouders Arno Walraven (Leudal) en Rens Evers (Roermond). Beide gemeenten … Continued

Leudal en Weert werken samen bij aanpak schoolverzuim en –uitval

De gemeenten Leudal en Weert werken vanaf 1 augustus nauw samen bij het bestrijden van schoolverzuim en voortijdige schooluitval. Dit zijn namelijk hardnekkige maatschappelijke problemen die vaak de gemeentegrenzen overschrijden. Door de krachten in het sociaal domein te bundelen, verbeteren Leudal en Weert de ondersteuning voor kinderen/jongeren en hun ouders, om naar school en/of aan … Continued

Woonwensenonderzoek gemeenten Midden-Limburg

De komende weken houden alle gemeenten in Midden-Limburg een onderzoek naar de woonwensen van hun inwoners. Het betreft een samenwerking tussen de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Via een internetenquête kunnen inwoners aangeven wat zij belangrijk vinden aan hun woning en in hun woonomgeving, of zij verhuisplannen hebben en wat voor … Continued

Samenwerkingsovereenkomst windenergie

De gemeenten Leudal, Peel en Maas, Nederweert en Weert hebben samen met de Provincie Limburg een samenwerkingsovereenkomst getekend om de ontwikkeling van windenergie in hun gebied mogelijk te maken. De gemeenten spreken in deze overeenkomst hun intentie uit om samen invulling te geven aan de opgave om een energievoorziening te creëren waarmee minder broeikasgassen worden … Continued

Gemeenten zetten extra geld in voor de jeugdhulp

De gemeenten Leudal, Nederweert en Weert in Midden-Limburg West (MLW) hebben besloten de budgetten Jeugdhulp voor 2017 te verruimen. Kortingen die het Rijk heeft doorgevoerd, vinden zij onacceptabel. Organisaties die kinderen met problemen helpen mogen hier niet de dupe van worden. De drie gemeenten willen vanaf volgend jaar meer ruimte geven aan de professionals met … Continued

Inbrekersgilde actief in Leudal

Het inbrekersgilde is weer actief in Leudal. De afgelopen week zijn er zeven woninginbraken geweest. Deze vonden plaats in Horn, Neer, Kelpen, Heythuysen en Roggel. Vijf van de zeven inbraken vonden overdag plaats, de andere twee in de avonduren. De politie in Leudal roept inwoners op om alert te zijn en bij verdachte situaties 112 … Continued

Wel of geen kermis in Ell?

De eerste zondag van oktober is er jaarlijks, op het Scheijmansplein, de kermis in Ell. Er zijn dan diverse attracties zoals autoscooter, boksbal, rups, fotoschietsalon, draaimolen, grijpertjes, rolbalspel en suikerspinkraam. De Dorpsraad van Ell heeft, na het ontvangen van berichten dat de gemeente Leudal de kermis gaat wijzigen, de oproep geplaatst om een Werkgroep Kermis … Continued

Aanbesteding vrijwilligerswerk Leudal

Vanaf 1 juli 2014 verzorgt de welzijnsorganisatie Synthese de uitvoering van het welzijnswerk in Leudal. Inwoners gaan zelf aan de slag met leefbaarheidsvragen en worden daarbij ondersteund door medewerkers van Synthese. Het afgelopen jaar is er binnen de commissie sociaal regelmatig gesproken over het aflopende contract met Synthese. Volgens Rob Flinsenberg van de fractie Leudal … Continued