loslopend

pig-2189566_1920
Op de Nuchelenweg in Maaseik hebben woensdag 9 augustus enige tijd diverse beesten vrij rondgelopen. Diverse omstanders maakten melding bij de politiezone Maasland. Agenten troffen ter plekke drie varkens en een zeug met twee biggen aan. De eigenaar van het vee werd opgespoord. Hij heeft de beesten gevangen en terug geplaatst.

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL