Marc Janssen

Provinciehuis Maastricht-1
Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg heeft de leden van de nieuwe Denktank Cultuur benoemd. De vijftien leden tellende denktank onder voorzitterschap van Nicoline Wisse Smit zal de Provincie gevraagd en ongevraagd adviseren over de culturele instellingen en het cultuurbeleid. Brigitte van Eck, directeur-bestuurder van het Munttheater in Weert neemt zitting in de denktank. De...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL