Mario Knipppenberg

CBBr11012019-01
Het college van burgemeester en schepenen (cbs) vormt de uitvoerende macht binnen de Stad Bree. Dit betekent dat zij instaan voor het uitvoeren van de beslissingen van de gemeenteraad. Daarnaast kreeg het college in het Decreet Lokaal Bestuur ook eigen bevoegdheden toegewezen. Het college wordt in de volksmond ook wel eens het ‘schepencollege’ genoemd en...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL