Middenschool

AndLer18102017-03
Middenschool Heilig Hart in Bree doorbreekt enkele keren per jaar de reguliere lessen voor een projectdag. Tijdens zo een dag is er nog meer dan anders de mogelijkheid om vakdoorbrekend en met meer aandacht voor vakoverschrijdende eindtermen te leren. De leerlingen van 1A zagen hun eerste projectdag gevuld met 3 leeractiviteiten, verbonden met de vakken...
Mid15092017-04
De Breese Middenschool Heilig Hart heeft aan de start van het nieuwe schooljaar de traditionele klassenfoto met een ludieke inslag gepresenteerd. In samenspraak met de fotograaf werd er gekozen voor een ietwat andere aanpak. Naast de traditionele klassenfoto waarbij leerlingen samen met de leerkracht als groep bij elkaar staan en in de lens van de...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL