Mieke Pirson

dad-1716160_1920
Voor één gemeente is de transformatie al een pittige klus, laat staan voor zeven samenwerkende gemeenten. Toch is dat de regio Midden-Limburg goed gelukt. Mieke Pirson (directeur-bestuurder van AMW Midden-Limburg): “Met name de jeugdhulp. Ze hebben goed samengewerkt, goed beleid gemaakt, alle partners erbij betrokken en twee pilots gedraaid. Ze onderkennen dat jeugdhulp specifieke expertise vraagt.”...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL