mijmerbank

BanOudb07122018-01
Sinds kort staat er een mijmerbank op de begraafplaats van Opglabbeek. De bank is er gekomen, na instructie van het gemeentebestuur. Op de bank kan men even rusten en herinneringen ophalen aan dierbare(n). De bank werd gemaakt en geplaatst door de medewerkers van de Technische Dienst.

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL