Minding Manners

Neo01112017-01
Veel van de vroegere beleefdheidsregels hebben afgedaan. Hoe moet je je nu gedragen in deze digitale wereld? Brigitte Balfoort werd etiquetteconsultant van Minding Manners, de bekendste etiquetteschool van Europa. Zij maakte de leden van Neos Bree onlangs, op een speelse manier wegwijs in de wereld van goede manieren zowel in de sociale als de zakelijke...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL