Molenveld

Move12122018-01
Op 10 december werd de akte verleden voor de vrijwillige ruilverkaveling Molenveld in Rotem, een project om van deze landbouwzone een beter georganiseerd gebied te maken en tegelijk een meerwaarde te creëren voor wandelaars en fietsers. De ruilverkaveling betreft landbouwgebied tussen Elen en Rotem, op het middenplateau van de Maas, sinds oudsher een belangrijk landbouwgebied,...
MovRot14092018-01
Op de gemeenteraad van 10 september in Dilsen-Stokkem werd unaniem gunstig advies gegeven aan de aanpassingen in het voorstel tot vrijwillige ruilverkaveling zoals deze werd opgemaakt door VLM. Deze ruilverkaveling heeft betrekking op het landbouwgebied gelegen tussen de Molenweg, de voetbalterreinen van Roten, De Broeken en de Hoogbaan. Via deze ruilverkaveling tracht de VLM een...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL