Muzemix

HeSfe17122018-02
Ook Muzemix droeg afgelopen zaterdag een steentje bij op de midwinterwandeling van Heppeneert Sfeert. Zowel het popkoor Famuuz als de kersverse percussiegroep STOOM trakteerden het publiek op een muzikaal intermezzo. Vanaf 17.00 uur kon het publiek bij het kerkje van Heppeneert luisteren naar Famuuz, het volwassenpopkoor van Muzemix. Na een tweetal kilometer wandelen door de...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL