N280

Snelheid kilometerteller 3
Op de N280 tussen Horn en Roermond heeft de politie zondag 24 februari een tiental rijbewijzen ingenomen vanwege het hard rijden. Eén persoon werd betrapt met 202 km/uur. Op Instagram meldt de politie dat er achttien snelheidsovertredingen werden gemeten waarbij er harder dan 30 km/uur werd gereden. Eén persoon die 202 km/uur op de weg...
GeuWay2821022019-01
Woensdag 20 februari is het officiële startschot gegeven voor de werkzaamheden aan de N280. Gedeputeerde Eric Geurts en wethouder Angely Waajen hebben de starthandeling officieel verricht. Een bijzondere mijlpaal voor het projectteam dat bestaat uit de Provincie Limburg, gemeente Roermond en Werkend Hardt (aannemerscombinatie Heijmans en Ploegam). Gedeputeerde Eric Geurts en wethouder Angely Waajen van...
N280 hectometer 18,2
De provincie Limburg nodigt belangstellenden graag uit voor een informatiemarkt over de N280 Leudal op donderdag 21 februari tussen 17.00 en 21.00 uur in het Baexheimerhof aan de Kerkstraat 1a in Baexem. Tijdens deze informatiemarkt kan men het definitief verkeersontwerp van de N280 Leudal bekijken. Men kan vrijblijvend binnenlopen en vragen stellen aan het projectteam....
N280 hectometer 18,2
De reconstructie van de N280 Roermond-Weert gaat binnenkort van start. In januari 2019 starten de werkzaamheden buiten. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in volle gang. Zo wordt het referentieontwerp verder uitgewerkt en vindt extra onderzoek plaats naar bodemgegevens. Werkend Hardt voert de werkzaamheden aan de N280 uit. Dit is de titel van de aannemerscombinatie van...
N280 hectometer 18,2
Nabij het viaduct van de N280 met de Mijnheerkensweg in Roermond werd sinds maart gewerkt aan een tijdelijke aansluiting die de N280 en de Mijnheerkensweg met elkaar verbindt. Deze tijdelijke aansluiting is nu bijna klaar. Om de laatste afrondende werkzaamheden uit te kunnen voeren is het nodig de N280, tussen de Wirosingel en de Wilhelminasingel,...
Roermond
Provincie Limburg heeft de opdracht N280 Roermond definitief gegund aan Heijmans. De opdracht omvat onder andere de aanleg van een verdiepte ligging, een parallelstructuur en twee ongelijkvloerse kruisingen. Ook de Looskade wordt opgehoogd en opnieuw ingericht. De opdracht (engineering & construct) heeft een waarde van € 37 miljoen. De bouwwerkzaamheden starten begin 2019. Armand Knoop,...
road-884504_1920
De herinrichting van de N280 Roermond kan van start. De Raad van State heeft de bezwaren, die tegen het bestemmingsplan zijn ingediend, ongegrond verklaard. Tegen het bestemmingsplan waren drie beroepschriften ingediend. Er werd onder meer bezwaar gemaakt tegen gedane onderzoeken op het gebied van lucht, geluid en bereikbaarheid. De bereikbaarheid zou in gevaar komen door...
Roermond markt
De Roermondse binnenstad ondernemers hebben in overtuigende meerderheid hun voorkeur uitgesproken voor de Verbonden Stad Roermond. De Verbonden Stad Roermond is het alternatieve plan van Eric Brugman, Lambert Hamans en Elmer Schouten. Het plan voegt volgens de initiatiefnemers een extra dimensie toe aan het bestaande plan voor de N280, waarvoor het bestemmingplan medio juni van...
N280
Eind deze maand wordt gestart met het inmeten van een digitaal model van de terreinsituatie. Dat dient als basis voor het ontwerp van het te verbeteren wegvak van de N280 tussen de A2 en het Lateraalkanaal bij Roermond. Hiervoor wordt een klein vliegtuigje ingezet dat vanaf een hoogte van ongeveer 400 meter het tracé in...

ZOEKEN OP GRENSLAND ACTUEEL